JIF


Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya

QUÈ SÓN LES JORNADES INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES DE CATALUNYA?

Aquest festival de divulgació folklòrica va néixer l'any 1972, a Barcelona, en el si de l'Esbart Lluís Millet, amb el nom de Jornades Internacionals Folklòriques (JIF), i obrava sota el lema de "Les danses dels pobles pel nostre poble". Grups folklòrics vinguts d'arreu del món alternaven les seves actuacions amb les dels esbarts.

Si bé la idea era clara i quedava reflectida en l'eslògan, la realitat inicial quedava limitada a la realització d'un festival de dansa folklòrica que només es feia a Barcelona. I sovint els grups, vinguts de lluny, no trobaven compensable l'esforç del seu desplaçament només per fer dues actuacions.

Així l'any 1979 va néixer una ampliació de les JIF, que va passar a ser JIF-Catalunya, o sigui que el seu camp d'acció abastava tot el territori català. Es va començar la pràctica actual: els grups actuen per diverses poblacions catalanes, en un ventall amplíssim que ha anat engrandint-se amb el temps, ja que aquelles 13 poblacions del primer any de les JIF-Catalunya 1979 han anat variant en el seu número i especialment en la distribució del territori. Durant els dies que les JIF-Catalunya viatgen pel nostre país, en la gran majoria de les poblacions se celebren altres activitats paral•leles de cultura popular, trobades entre directors i membres d'agrupacions culturals, "master class" impartides pels directors dels grups que ens visiten, tallers de danses, etc. que organitzen els propis ajuntaments o associacions creant un clima d'intercanvi cultural molt interessant.

Al llarg de les 47 edicions de les JIF Catalunya, hi han participat més de 250 grups d'un total de 80 països i set comunitats autònomes. Els marcs escollits per a les diferents actuacions són molt diversos, van des de places públiques, a pavellons municipals, passant per teatres, casals, etc.

Els grups folklòrics que es conviden a participar en les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya viatgen amb la voluntat de donar a conèixer la seva cultura, la música i el folklore dels seus països als habitants de les poblacions que ens acullen alhora que ofereixen la possibilitat als grups de dansa autòctons de programar espectacles conjunts i en alguns casos viatjar als seus països en règim d'intercanvi cultural.

L'eslògan que va anunciar les JIF l'any 1972, Les danses dels pobles pel nostre poble, continua vigent en la ideologia d'ADIFOLK, tot i que s'ha anat ampliant:

Les JIF-Catalunya són una fusió de les cultures i apropament dels pobles.

Segueix totes les novetats dia a dia, a:

https://www.facebook.com/JIF-Catalunya